fbpx

Hãy gửi cho Gavin Newsom một Thông Điệp.

Hãy gửi cho Gavin Newsom một thông điệp yêu cầu chấm dứt sự trừng phạt lên các tiệm làm móng trên toàn Tiểu Bang. Yêu cầu cho ngành nail được phép mở cửa lại khi các trường học, quán ba, các bộ môn thể thao và những phòng tập thể dục đã được mở.

12866 Main Street, Suite 202, Garden Grove, CA 92840

714-786-8800

Send Me Text Updates!

Paid for by Janet Nguyen for Assembly 2022, FPPC ID# 1434976

Scroll to Top